Om gården

Det dyrkes ca 500da, fordelt på gress og korn. I tillegg er det ca 2000 da skog.
I det nye fjøset er det plass til 43 melkekuer og 23 ungdyr.
I det gamle fjøset er det plass til kalver og okser .

På gården er det melkeproduksjon i nytt fjøs, som var ferdig i 2014.